Inbjudan till Milmus Z årsmöte 2019! 

Härmed inbjuds föreningens medlemmar till ordinarie årsmötesförhandlingar den 20. februari med början kl. 1830. Plats Teknikland/Kronan. Anmälan om deltagande sker snarast till kassören Sten Bredberg. Årsmöteshandlingar kan översändas mailledes genom sekreteraren Sten Wadensjö. 

Välkommen!

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Aktuellt / Anslagstavla

Inbjudan till Milmus Z årsmöte 2019! 

Läs mer ...