Aktiviteter/projekt 2017/18

Föremålsprojektet       

Under våren fullföljs pjojektets etapp 2 huvudsakligen genom resp. grundarförening. Planering pågår för projektets fullföljande - etapp 3.  Arbetet med föreningarnas materiel och förnödenheter genomförs i likhet med tidigare på tis- och torsdagar. Kontaktpersoner: Jonny Boström (Fältjägarföreningen), Bo Olsson (Norrlandsartilleristerna), Anders Falk (F 4 kamratförening) och Kaj Sandström (Kamratoff).

Fotoprojektet

Genomförs i huvudsak kamratföreningsvis, viss samordning sker dock föreningarna emellan. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B-G Olsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff) och B Ohlsson (F 4 kamratförening).

Ett samarbetsprojekt genomförs sedan hösten 2015 mellan de militära kamratföreningarna i Östersund, föreningen gamla Östersund och Jamtli. Projektets syfte är att genom bilder och berättelser påminnas om det militära inslaget i samhällsbilden då Östersund verkligen var en militärstad men också att göra föreningarnas omfattande bildsamlingar tillgängliga för en större publik. Under hösten genomfördes del 1 i en serie om 4 delar med temat ÖSTERSUND SOM MILITÄRSTAD.Utställningen som handlade om Frösö läger och visades i Jamtli kafé och fn finns utställningen att åse på Qality Hotel Frösö Park. Den 28 februari invigdes del 2 av utställningsserien - Jämtlands fältjägarregemente - från inflyttningen till Östersund 1911 fram till avvecklingen 2016. Under fliken MEDIAARKIV kan du se några av bilderna som ingår i resp utställningsdel. Projektet fullföljdes sedan under hösten 2016 med A 4. Norrlandsartilleristernas utställning som i likhet med I 5 utställning, fanns under drygt en månad utställd på Jamtli. Idag finns utställningen anslagen i "Ridhuset" inom fd A 4 kasernområde. Projektet avslutas under våren 2017 med F 4. Fotoutställningen om Frösö läger och Fältjägarregementet finns publicerad i föreningen Gamla Östersund årsskrift 2016.

Biblioteksprojektet

Projektet genomförs kamratföreningsvis i likhet med fotoprojektet. Kontaktpersoner: J-A Jacobsson (Fältjägarföreningen), B Jonsson (Norrlandsartilleristerna), K Sandström (Kamratoff)) och G Olsson (F 4-kamratförening). 

Utställningsverksamhet                                                   

Utställningsverksamheten inför säsongen 2018 inleds efter det att utvärdering av den gångna säsongen är genomförd. I likhet med tidigare säsongsuppstarter utsänds "upprop" i särskild ordning. Husvärdarnas dagboksanteckningar för Garnisonen har sammanställts och kommer att ingå i kommande utvärdering för Teknikland.

Övriga aktiviteter

  • Milmus Z med grundarföreningarna deltar i ett projekt vars huvudman är föreningen Militära Minnesmärken. Projektet syftar i stort till att identifiera, dokumentera och klarlägga framtida ansvarsförhållanden beträffande skötsel mm av Jämtlands militära minnesmärken.
  • För att visa uppskattning och som ett litet tack för det arbete som utförts av alla volontärer under 2017 kommer Milmus att bjuda på en middag under våren 2018 (prel i början av april).

 

Aktuellt / Anslagstavla

Aktiviteter/projekt 2017/18

Läs mer...

Ett stort TACK! 

Läs mer...